Autoryzacja
Logowanie:
Identyfikator użytkownika:
:
PIN:  


Szanowni Klienci

Przed wysłaniem przelewu prosimy o sprawdzenie poprawności numeru konta kontrahenta.

PRZYPOMINAMY O ZASADACH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ.

Przed zalogowaniem się do bankowości elektronicznej należy zweryfikować, czy certyfikat strony wystawiony jest dla e-gbs przez firmę Unizeto Technologies S.A., (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane. Każde odstępstwo w wyglądzie strony, brak kłódki, inny adres www strony, brak połączenia szyfrowanego tzn. adres strony nierozpoczynający się od https oraz inne odstępstwa np. zapytania o login klucz autoryzacji czy dane z kart płatniczych powinny być alarmujące.

GBS Gorzów nigdy nie prosi telefonicznie, ani w formie e-mail o podanie haseł lub potwierdzanie danych umożliwiających autoryzację operacji (np. login i klucz autoryzacji), dlatego prosimy nie odpowiadać na tego typu zapytania.

Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej należy wylogować się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem.

Uwaga na nowe zagrożenia w systemach bankowości internetowej.

Stosowanie poniższych zasad, pomoże w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej a tym samym unikniesz nowych zagrożeń:

- Aktualizuj wersję przeglądarki.
- Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
- Regularnie aktualizuj system operacyjny.
- Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej.
- Kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
- Przed podpisem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB.


Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/bankowosc-internetowa